Copyright © HELP 2007 

 

 
zakres usług
 
podatkowe księgi przychodów i rozchodów

księgi rachunkowe

ryczałt, karta podatkowa

doradztwo podatkowe
 
sprawy pracownicze i rozliczenia z ZUS

ceny usług

 

 

o firmie

formularz

kontakt
 

usługi księgowe
doradztwo podatkowe
postępowania podatkowe
wnioski kredytowe
usługi księgowe
doradztwo podatkowe
postępowania podatkowe
wnioski kredytowe

   

ceny usług

 

Z uwagi na zróżnicowane potrzeby i oczekiwania naszych Klientów, cena usługi jest indywidualnie negocjowana przed podpisaniem umowy o świadczenie usług. 

Ceny usług uzależnione są od rodzaju prowadzonej ewidencji, zakresu zleconych usług jak również formy prawnej, rodzaju i rozmiarów prowadzonej działalności mierzonej wielkością stanu zatrudnienia i ilością  dokumentów własnych Klienta oraz otrzymywanych dokumentów obcych.

Przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą oferujemy korzystne rabaty oraz doradztwo w sprawach zawiązanych z rejestracją firmy.

 

Poniżej przedstawiamy orientacyjne ceny usług:

  • Minimalna kwota za prowadzenie ksiąg rachunkowych: 1000,00 zł oraz podatek VAT.

  • Maksymalna kwota uzależniona od: rodzaju prowadzonej działalności (produkcja, handel, usługi, handel międzynarodowy), ilości dokumentów źródłowych, wielkości zatrudnienia i systemu płac, obowiązków w zakresie sprawozdawczości statystycznej. Kwota wynagrodzenia za usługi biura jest jednym z warunków negocjowanym przed podpisaniem umowy i ma charakter ryczałtowy, niezależny od zmian w trakcie roku obrotowego.

  • Minimalna kwota za prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów 
    i rozchodów: 250,00 zł.

  • Maksymalna kwota uzależniona od czynników jak w punkcie 2.

  • Ceny za inne usługi biura wynikają z czasu niezbędnego do ich wykonania oraz stawki za godzinę pracy biura. Obecnie jest to kwota 300,00 zł/godz. oraz podatek VAT.

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © HELP 2007