Copyright © HELP 2007 

 

 
zakres usług
 
podatkowe księgi przychodów i rozchodów

księgi rachunkowe

ryczałt, karta podatkowa

doradztwo podatkowe
 
sprawy pracownicze i rozliczenia z ZUS

ceny usług

 

 

o firmie

formularz

kontakt
 

usługi księgowe
doradztwo podatkowe
postępowania podatkowe
wnioski kredytowe
usługi księgowe
doradztwo podatkowe
postępowania podatkowe
wnioski kredytowe

   

informacje o naszej firmie

 

Data rozpoczęcia działalności: 02.05.1992 r.

Forma organizacyjno-prawna: indywidualna działalność gospodarcza osoby fizycznej.

NIP: 827-001-28-04

REGON: 471660875

Adres siedziby: 93-347 Łódź, ul. St.Leszczyńskiej 10/12

Właściciel firmy: Ryszard Szadowiak, wykształcenie wyższe ekonomiczne oraz studia podyplomowe w zakresie rachunkowości.

Posiadane uprawnienia: świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów nr 4138/97 z dnia 30.06.1997r. uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wpis nr 00613 z dnia 28.07.1997r. na listę doradców podatkowych.

Biuro rachunkowe działa od 2 maja 1992 R. Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych firm różnych branż oraz rozliczeń publicznoprawnych.
Obecnie obsługujemy 72 podmioty gospodarcze. 
Prowadzimy księgi rachunkowe dla osób fizycznych oraz spółek prawa handlowego, w tym spółek z udziałem kapitału zagranicznego różnych państw.
Rozmawiamy w językach angielskim i niemieckim.
Posiadamy polisy ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej.

Ponadto:

 • gwarantujemy wykonanie usług rzetelnie, terminowo i z zachowaniem należytej staranności

 • doradzamy naszym klientom w sprawach podatkowych

 • reprezentujemy podatników w postepowaniu administracyjnym oraz sądowoadministracyjnym 

 

Zakres świadczonych usług:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych;

 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów;

 • prowadzenie innych ewidencji podatkowych (np. ryczałt ewidencjonowany);

 • rozliczanie podmiotów gospodarczych ze zobowiązań publiczno-prawnych;

 • doradztwo podatkowe;

 • prowadzenie spraw pracowniczych i rozliczeń z ZUS;

 • prowadzenie postępowań podatkowych, w tym również reprezentowanie podatników w postępowaniu przed NSA;

 • sporządzenie wniosków kredytowych.

 

 

 

 

 

 

Copyright © HELP 2007