Copyright © HELP 2007 

 

 
zakres usług
 
podatkowe księgi przychodów i rozchodów

księgi rachunkowe

ryczałt, karta podatkowa

doradztwo podatkowe
 
sprawy pracownicze i rozliczenia z ZUS

ceny usług

 

 

o firmie

formularz

kontakt
 

usługi księgowe
doradztwo podatkowe
postępowania podatkowe
wnioski kredytowe
usługi księgowe
doradztwo podatkowe
postępowania podatkowe
wnioski kredytowe

   

podatkowe księgi przychodów i rozchodów

 

Pełna ewidencja w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, a w szczególności:

 • księgowanie zdarzeń gospodarczych w PKPiR

 • prowadzenie:

  • ewidencji dla potrzeb VAT

  • ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych 
   i prawnych

  • ewidencji wyposażenia

 • sporządzanie:

  • deklaracji i informacji podatkowych

  • zeznań rocznych

  • sprawozdań do urzędu statystycznego
   i informacji do NBP

  • przygotowanie przelewów podatkowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © HELP 2007