Copyright © HELP 2007 

 

 
zakres usług
 
podatkowe księgi przychodów i rozchodów

księgi rachunkowe

ryczałt, karta podatkowa

doradztwo podatkowe
 
sprawy pracownicze i rozliczenia z ZUS

ceny usług

 

 

o firmie

formularz

kontakt
 

usługi księgowe
doradztwo podatkowe
postępowania podatkowe
wnioski kredytowe
usługi księgowe
doradztwo podatkowe
postępowania podatkowe
wnioski kredytowe

   

księgi rachunkowe

 

  • Pełna ewidencja finansowo - księgowa w oparciu o przepisy prawa bilansowego;

  • Opracowanie zakładowych zasad ( polityki ) rachunkowości;

  • Sporządzanie sprawozdań finansowych;

  • Sporządzanie analiz finansowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © HELP 2007