Copyright © HELP 2007 

 

 
zakres usług
 
podatkowe księgi przychodów i rozchodów

księgi rachunkowe

ryczałt, karta podatkowa

doradztwo podatkowe
 
sprawy pracownicze i rozliczenia z ZUS

ceny usług

 

 

o firmie

formularz

kontakt
 

usługi księgowe
doradztwo podatkowe
postępowania podatkowe
wnioski kredytowe
usługi księgowe
doradztwo podatkowe
postępowania podatkowe
wnioski kredytowe

   

ryczałt, karta podatkowa

 

Ewidencja ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych:

 • zapis przychodów w ewidencji przychodów;

 • prowadzenie:

  • ewidencji dla potrzeb podatku VAT;

  • ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych 
   i prawnych;

  • prowadzenie ewidencji wyposażenia;

 • sporządzanie:

  • deklaracji i informacji podatkowych;

  • zeznań rocznych;

  • sprawozdań do urzędu statystycznego i informacji do NBP;

 • przygotowanie przelewów podatkowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © HELP 2007