Copyright © HELP 2007 

 

 
zakres usług
 
podatkowe księgi przychodów i rozchodów

księgi rachunkowe

ryczałt, karta podatkowa

doradztwo podatkowe
 
sprawy pracownicze i rozliczenia z ZUS

ceny usług

 

 

o firmie

formularz

kontakt
 

usługi księgowe
doradztwo podatkowe
postępowania podatkowe
wnioski kredytowe
usługi księgowe
doradztwo podatkowe
postępowania podatkowe
wnioski kredytowe

   

sprawy pracownicze i rozliczenia z ZUS

 

Sporządzanie list płac pracowników i zleceniobiorców oraz rozliczeń z ZUS:

  • prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników oraz kart zasiłkowych /zasiłek chorobowy, rodzinny, macierzyński/;

  • sporządzanie deklaracji ZUS;

  • przygotowanie przelewów rozliczeń z ZUS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © HELP 2007