Copyright © HELP 2007 

 

 
zakres usług
 
podatkowe księgi przychodów i rozchodów

księgi rachunkowe

ryczałt, karta podatkowa

doradztwo podatkowe
 
sprawy pracownicze i rozliczenia z ZUS

ceny usług

 

 

o firmie

formularz

kontakt
 

usługi księgowe
doradztwo podatkowe
postępowania podatkowe
wnioski kredytowe
usługi księgowe
doradztwo podatkowe
postępowania podatkowe
wnioski kredytowe

   

doradztwo podatkowe

 

  • Informacje na temat zmian w przepisach podatkowych;

  • opinie podatkowe;

  • konsultacje podatkowe;

  • stały nadzór podatkowy;

  • analizy podatkowe planowanych przedsięwzięć;

  • optymalizacja podatkowa;

  • prowadzenie postępowań podatkowych oraz występowanie w imieniu podatników przed sądami administracyjnym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © HELP 2007